Promovišite se u Hedonist magazinu

Promovišite se u Hedonist magazinu

Promovišite vaše proizvode ili usluge u Hedonist magazinu! Materijale (gotove pripreme u pdf, jpg (300dpi/cmyk) ili neki vektorski format) primamo najkasnije zaključno sa 5. 11. 2018. Zauzmite svoje mesto u Hedonist magazinu internacionalnog karaktera na vreme!!! kontakt e-mail: urednik@hedonistmagazin.net www.hedonistmagazin.net